DE WAL

'De Wal' is een woonproject waar men bewust kiest om ecologische te wonen en leven, alsook wonen in groepsverband. De bewoners kennen elkaar, delen tal van voorzieningen en dragen samen zorg voor hun leefomgeving.

‘De Wal’ biedt een woonplek aan een verscheidenheid in huishoudens: een gezin, een éénoudergezin, een alleenstaande, een zorgbehoevende, een senior, een anderstaligen, ...

Elke doelgroep kan terecht in deze woongemeenschap.

Het basisconcept van ‘De Wal’ is flexibiliteit:

Er is geen specifieke doelgroep vooropgesteld in dit woonproject, omdat elke doelgroep kan gehuisvestigd worden in dit project. De indeling van het gebouw kan namelijk aangepast worden volgens de specifieke noden van de bewoners die er op dat moment verblijven. De collectieve ruimtes kunnen groeien of verkleinen, de aanleunwoningen kunnen versmelten of volledig afzonderlijk functioneren.Het  ontwerp sluit aan bij de behoeftes en het unieke perspectief van elke gebruiker/bewoner. De samenstelling van een huishouden wijzigt doorheen de tijd, dit woonproject kan zo worden herverdeeld dat het kan blijven functioneren doorheen de verschillende fases en generaties.

Using Format