WITTESTRAAT

De bestaande toestand:
De woning is gelegen in de Wittestraat te Antwerpen. De bestaande woning valt onder de typologie van een rijwoning. Het volume bestaat uit een hoofdgebouw met een zadeldak en bouwvallige aanbouwen.

De nieuwe toestand:
Het volume van het hoofdgebouw blijft ongewijzigd.
De bestaande veranda en plat dak van aanbouw op gelijkvloers wordt gesloopt en wordt vervangen door een plat dak met helling. De nieuwe aanbouw is een éénlaags volume (kroonlijsthoogte: 370cm), deze vervolledigt de footprint van de vroegere aanbouw tot een rechthoekige footprint. Met de nieuwe aanbouw wensen we meer licht tot het hoofdvolume te brengen. Alsook de connectie met de stadstuin te verbeteren.

Using Format